KLANTEN GEVEN
ZON BEWUST
GEMIDDELD EEN
8,5

Subsidies

SDE subsidie maakt zonnepanelen installatie extra rendabel

SDE subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie)

DE SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie Productie) is een subsidie opgesteld om de productie van duurzame energie te stimuleren, waaronder ook de installatie van zonnepanelen valt. 

De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. De definitie van duurzame energie is dat het wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en daarom wordt het ook wel ‘hernieuwbare energie’ genoemd.

SDE+: subsidie zonnepanelen 2014

De regeling SDE+ is beschikbaar in het jaar 2014 en inschrijven voor deze regeling kan van 1 april t/m 18 december 2014. De Rijksoverheid heeft een budget van 3,5 miljard euro ter beschikking gesteld, om zo duurzame projecten te ondersteunen. U kunt een subsidie aanvragen wanneer u energie wilt gaan opwekken op één van de volgende manieren:

 • Duurzame elektriciteit (zoals zonne-energie of wind energie);
 • Duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit;
 • Groen gas.

Wanneer u dus als MKB’ er of als agrariër zonnepanelen wilt laten installeren, is het mogelijk dat u een SDE+ subsidie ontvangt. Dit maakt een investering in een zonnepanelen installatie extra rendabel. 

SDE+ subsidie 2015

Op dinsdag 11 november heeft minister Kamp van Economische zaken in de kamerbrief de plannen voor de SDE+ subsidie voor 2015 aangekondigd. Het goede nieuws is dat er voor komend jaar weer € 3,5 miljard beschikbaar wordt gesteld voor hernieuwbare energieprojecten door middel van de SDE+ subsidie.
De opzet van de SDE+ subsidie zoals die in 2014 was, zal in 2015 ook zo blijven:

 • één integraal budgetplafond
 • gefaseerde openstelling
 • de vrije categorie
 • een maximum basisbedrag van € 0,15/kWh

De voordelen van een SDE subsidie voor zonnepanelen

Met een SDE subsidie wordt een investering in zonnepanelen voor agrariërs en bedrijven nog aantrekkelijker. Onderstaand rekenvoorbeeld maakt de voordelen van de SDE subsidie duidelijk:

 • Stel: U investeert circa € 75.000,- in een zonnepanelen installatie. Deze installatie wekt naar verwachting 80.000 kWh per jaar op. Met deze zelfopgewekte stroom bespaart u circa € 0,07 per kWh op uw energierekening. Per jaar betekent dit een besparing van ± € 5.600,-
 • Wanneer u een SDE+ subsidie aanvraagt, kunt u nog meer besparen op uw energierekening. Gedurende 15 jaar ontvangt u dan een subsidie van minimaal € 0,076 per kWh per jaar. Met een opwekking van 80.000 kWh per jaar komt dit neer op € 11.680,-per jaar. Berekend over 15 jaar levert uw investering in zonnepanelen u dan dus (15 x € 11.680 =) € 175.200,- op. Voor overige kosten, zoals verzekering, reiniging en onderhoud bent u jaarlijks gemiddeld 750 euro kwijt.

SDE+ subsidie aanvragen?

Wat moet u doen om een SDE+ subsidie aan te vragen? De Rijksoverheid vraagt u om een haalbaarheidsstudie van uw project te maken. Deze dient u bij uw subsidieaanvraag toe te voegen bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 Nm3/uur. De haalbaarheidsstudie dient de volgende onderdelen te bevatten:

 • Exploitatieberekening;
 • Berekening van het projectrendement;
 • Onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering.

Meer informatie over het aanvragen van een SDE subsidie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.