KLANTEN GEVEN
ZON BEWUST
GEMIDDELD EEN
8,5

Meterkast

Groepenkast_306823_0Het maximaal in te voeden vermogen van de zonnepaneelinstallatie is afhankelijk van aanwezige hoofdzekering. In de standaard woning is deze normaliter 25A, 35A of 40A. De vuistregel is dat een zekering in de groepenkast een factor 1.6 x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Later zullen we ook selectiviteit met betrekking automaten publiceren.

 

 

 

 

Een aantal voorbeelden

 • De hoofdzekering is 1 × 40A
  Maximale groepenkastzekering = 40A / 1.6 = 25A. De maximaal in te voeden ‘zonnestroom’ is dan 230V x 25A = 5750 Watt.
 • De hoofdzekering is 1 × 25A
  Maximale groepenkastzekering = 25A / 1.6 = 16A. De maximaal in te voeden ‘zonnestroom’ is dan 230V x 16A = 3680 Watt.U heeft een 3 fasen aansluiting van 3 × 25A
 • Per fase kunt u dan een zekering van maximaal 25A / 1.6 = 16A monteren en per fase 3680 Watt invoeden. Op deze aansluiting kunt u dus drie systemen plaatsen met per systeem maximaal 3680 Watt en een totaalvermogen van 11040 Watt.

U wilt een 9900 wp systeem aanschaffen

U heeft 1 fase:

 • Een 9900W omvormer levert ca 9900W / 230V = 43A.
 • Dat wil zeggen dat deze installatie met 50A afgezekerd moet worden.
 • De hoofdzekering moet in dit geval dus minstens 50A x 1.6 = 80A zijn.

U heeft 3 fasen:

 • Het beste is om het vermogen over gelijk te verdelen, dus 3300W per fase
 • 3300W / 230V = 14A, hier is een 16A zekering per fase nodig
 • Uw aansluiting moet in dit geval minimaal 3 × 25A zijn.
HoofdzekeringMaximum zekering SolargroepMaximum omvormervermogenMaximaal te plaatsen vermogen
1 × 25A16A3680 W3680 W
1 × 35A25A5750 W5750 W
1 × 40A25A5750 W5750 W
3 × 25A3 × 16A3 × 3680 W11040 W
3 × 35A3 × 25A3 × 5750 W17250 W
3 × 40A3 × 32A3 × 7360 W22080 W
3 × 63A3 × 40A3 × 9200W27600 W
3 × 80A3 × 50A3 × 11500 W34500 W
3 × 100A3 × 63A3 × 14490 W43470 W
3 × 125A3 × 80A3 × 18400 W55200 W
3 × 250A3 × 160A3 × 36800 W110400 W
3 × 400A3 × 250A3 × 57500 W172500 W
3 × 500A3 × 355A3 × 81650 W244950 W
3 × 630A3 × 400A3 × 92000 W276000 W

U kunt ook combinaties van zekeringen kiezen tot aan de aansluitwaarde van de hoofdzekering.

U heeft 1 fase met een hoofdzekering van 35A:

 • De maximale groepenkastzekering mag 25A bedragen, het maximale omvormervermogen van 1 omvormer bedraagt dan 5750W.
 • Er kan ook een groep van 10A en een van 25A geplaatst worden, er kunnen dan 2 omvormers met totaal max 8050W, bv een SMA SB2000HF op 10A en een SB5000 op 25A, geplaatst worden.

U heeft 3 fasen met een hoofdzekering van 80A:

 • De maximale groepenkastzekering mag 3×50A bedragen, het maximale omvormervermogen van 1 omvormer bedraagt dan 34500W.
 • Men kan ook 3 groepen van 3×25A plaatsen, er kunnen dan 3 omvormers van max 17250W (geeft totaal 51750W), bv 3 stuks SMA STP17000, geplaatst worden.

Zorg er in ieder geval voor, dat het totaal aan zonnesysteemzekeringen onder de waarde van de hoofdzekering blijft, dan kan de hoofdzekering er niet “verkeerd om” uitvliegen.

Reglementering Nederland

De toepassing van aardlekschakelaars in nieuwe en gewijzigde huisinstallaties is sinds 1975 in Nederland volgens NEN 1010 verplicht. Ze worden veelal in de groepenkast opgenomen.

Er mogen maximaal vier eindgroepen worden beveiligd door één aardlekschakelaar. Sinds 1 september 2005 is het verplicht, om in woningen waarvan de bouwvergunning is afgegeven na deze datum, uitsluitend aardlekschakelaars toe te passen met een aanspreekstroom van maximaal 30 mA. Ook dienen minimaal twee aardlekschakelaars te worden geïnstalleerd (bij meer dan één eindgroep), zodat ook bij kleinere huisinstallaties, een ongestoorde lichtvoorziening wordt gewaarborgd en niet de gehele lichtinstallatie wordt uitgeschakeld indien een aardlekschakelaar in werking treedt.

Aardlekschakelaars van IΔn 500 mA (=0,50 A) mogen in huisinstallaties niet meer worden toegepast, ook aardlekschakelaars van het type AC zijn niet meer toegestaan.

Eindgroepen die uitsluitend toestellen voeden die vast zijn aangesloten, dat wil zeggen niet door middel van een wandcontactdoos, behoeven niet te zijn beveiligd door 30 mA aardlekschakelaars.

De zonnepanelen set wordt aangesloten vóór de ALS , dit wordt gedaan om te voorkomen dat grotere vermogensets spanningsverschillen creëren bij het opstarten van de omvormer, waardoor de aardlekschakelaar denkt dat er een aardlek is (stroomlek) en de spanning naar het systeem achter deze aardlekschakelaar uitschakelt.

Per 1 september 2005 is in Nederland toepassing van een hoofdschakelaar verplicht. Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven of ingrijpende aanpassingen worden gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast.