KLANTEN GEVEN
ZON BEWUST
GEMIDDELD EEN
8,5

Werking

Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. In de praktijk werkt men meestal met standaard panelen van bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat overeenkomt met een afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m².

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnecellen ook wel fotovoltaïsche cellen (Grieks photos: licht, en Volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Een andere vorm van PV zijn de elementen gemaakt met de dunnelaagtechnologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van amorf silicium. Deze elementen hebben een lager rendement, maar zijn ook beduidend goedkoper. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 5% en 15%, waarbij de cellen met betere rendementen wel meestal onevenredig veel duurder zijn.

Hoe werkt dit nou bij u thuis?

De panelen worden op uw dak gemonteerd (1) en middels hoogwaardige kabels aan elkaar verbonden. Omdat uw panelen een gelijkspanning leveren en uw energiemaatschappij een wisselspanning levert, kunnen deze systemen niet zomaar aan elkaar gekoppeld worden. 
Hiervoor is een omvormer (ook wel inverter genoemd) nodig (2). De omvormer zet de gelijkspanning van uw panelen om in een wisselspanning. Deze omvormer wordt aan uw meterkast gekoppeld. Nu zal de energie die uw zonnepanelensysteem levert via uw meterkast verdeelt worden over de verbruikers in uw huis. 

zonnepanelen_werking  
Op momenten dat uw zonnepanelen niet genoeg energie leveren om uw huishouden volledig van energie te voorzien, zal het tekort via uw huidige aansluiting worden aangevuld. Op het moment dat uw zonnepanelen meer energie leveren als wordt verbruikt in uw huishouden, zal de overtollige stroom via uw elektriciteitsmeter (3) worden teruggeleverd aan uw energieleverancier. Op dit moment ziet u uw meter ook terugdraaien. Het elektriciteitsnet (4) wordt als het ware als een buffer gebruikt om de energie die u niet gebruikt tijdelijk in op te slaan.